robots
联系我们   Contact

超声肝纤维化肝硬化检测流程

2019-4-30 21:19:46      点击:

肝纤维化检测流程

检测体位

受试者仰卧,举起右臂放在头后;暴露肝右叶区的肋间隙。通常取剑突水平线

、右腋中线及肋骨下缘所包围的区域为检测区域。受检者保持安静,平稳呼吸。

检测方法:

探头垂直紧贴于皮肤,于肋间隙选定测量位置,检查者按探头按钮开始采集图像并获得测量值。

注意:

10次成功测定值的中位数即为最终测定值。 医生会对弹性数值的含义做出解释。

Scan肝硬化检测诊断仪检测参数

参数              单位           临床意义

硬度值         kPa                  肝硬化定量参数

衰减系数        dB/m             脂肪变定量参数

国际通用的检测标准值

肝脏硬度E (kPa)

肝脏硬度值分期对照参考表

脂肪肝变性CAP

肝脏脂肪变性值分期参考表